Szabadalmi komp(romisszum)háború

Ezt takarja az a makacskodás, amit egyik cég a másikig véghezvisz a jogszerűség címszava alatt.
Ez lényegében az a mindenkori tulajdonjog prioritás nélküli kiterjesztése, ami rögeszmés módon ragasztja a technológiákat egész komplexitásában és apró részleteiben is a megalkotóihoz.

A maradék nem több a folyamat végén, mint az a semmi, ami egy rosszul működő
kapcsolatrendszer teljes jogú fenntartásában segédkezik. A szabadalom tulajdonjog, rendelkezési jog és ha kell egyedülállóságot is biztosít a felhasználásában annak, akié. Megvenni, átruházni, komplikáltabb esetben alkalmazni csak abban a beleegyezéses esetben lehet, amiben a két fél közös nevezőt talál. Jussunk egyről a kettőre, ma, amikor a
szabadalom is annyi, mint a csillag az égen, a fejlődés hátrányára és a gazdaságos tervezői működőképesség rovására megy, ha a betűk színével is számolni kell, mint védett elemi alkotója valami egészen impresszív
gondolatfolyamnak, ami éppoly törékeny ha rossz útra téved, mint maga a születendő individum. Jelen korban ez a modern szemlélet a gazdaság helikopterének egyik fontos alkatrésze lehet.

Azonban szükséges-e az a jogi vita, ami a kalap mélyére néz minden egyes alkalommal, ha a bitorlás ténye fennforog, vagy egész egyszerűen nonszensznek tekinthető az egész procedúra: A válasz is csak egyszerű. Igen és nem, na és persze a hozzá párosított, de nem eredendő marketing érték, töbletteljesítmény.

Eszünk iszunk és alszunk is otthon, ami fogalmában azt a helyet jelölheti, ahol nyugodtan azt tehetünk amit csak akarunk és úgy ahogy nekünk tetszik, amennyire a törvény megengedő persze.

Egy ideges társadalomban egy önmagát megváltásra ítélő kezdeményezés rossz fényt vet saját magára is, ha rendszerességében a takaró végét és a lepedő tisztaságát szemléli fölös perceiben, minden más helyett.

Békaugrással ez a feszültség le is vezethető talán, ember, de legfőképp gyermekbarát módon, a körbe-körbe szaladgálás tényszerű foganatosítása helyett.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: