Lázadó természet - Underground

Subway stationA modern kor berendezkedése újabb lehetőséget teremt a másképp, más alapokon történő gondolkodásra.

Mi ez a momentum?

Sajátos önkifejezés, művészet, vagy a mainstreammel való szembenállás.
Mindez kissé radikális is lehet, de talán nem ez a fő jelölő szempont. Ennek bizonyítéka, hogy exibícionizmus, a szembenálló fél értékítélete nélkül is megáll a maga lábán, mert habár eltérő formában, de értéket, értékrendet képvisel.

Amiképp a modern kor egyre befogadóbb, szabadabb társadalma egyre rugalmasabbá, elfogadóbbá válik, több és több különc kultúra, úgynevezett szubkultúra ver gyökeret (a múltban is), ezzel megnyitva az utat az ilyesfajta gondolkodás a megszokottól eltérő életvitelszerű kiteljesedése előtt is.

A szubkultúra nem a megszokott alapokon teremtődik meg, hanem ettől az évezredes szükség alapú természetes -időigényes- szerveződéstől merőben eltér.

Azonban könnyen válhat népszerűvé, ekkor tulajdonképp megszűnik a különállósága, a szubkultúrai titulusa, tehát széles körben elfogadottá válik.
Bárminemű undergroundból lehet szubkultúra, ha vannak képviselői, akik értéket hordanak fel hozzá, kiterjesztik annak látóterét az élet többi területén is.

Kategóriák: