Elemek és szimbólumok az interneten és máshol

A fő vonzerőt ez esetben a közelsége jelenti, az a fajta egyszerűség, amit közvetít, az az információtöbblet, amivel egy webdesign, vagy bármilyen más design terméket képes önálló lábakra állítani, széles rétegek számára jelent vonzerőt.
 

Szimbólumok a mindennapos használatban.

Az utcán sétálva számos ilyen elem látható az épületeken, a kirakatokban, de még a cégtáblák, reklámtáblák figyelemfelkeltőbbé tételében is rendkívül nagy szerepet kapnak.

Fontos a szerepük továbbá a bizalomébresztés terén, azonban nem összetévesztendő a logóval. Utóbbi gyakran tartalmaz tradícionális formákat, különálló, szűkebb körben ismert erős szimbólumokat, de itt a szerepük mégis kicsit más, mert beolvadnak, tulajdonképp másodlagos szerepkörben, eredeti jelentésüktől gyengébb hangsúllyal távozva, leginkább jelzőként szerepelnek.

Ez eltér attól a közvetíteni kívánt üzenettől, ami a szimbólumot erre a szerepkörre emeli, sok esetben óvatlanul a visszájára is fordulhat, mindez azonban az új kontextus viszonylagos függvénye.
 

Nem csak a tradícionális, vagy régi lehet szimbólum, és nem csak az kaphat különálló jelentéstartalmat.

Embere válogatja, hogy ki-ki milyet birtokol otthon, vagy más életterületén. Vannak a hatalomhoz kapcsolódó szimbólumok, jelképek, ezekről feltehetően mindenki azt érti, ahogyan a forráskultúrában használatos.

A web a kilencvenes évektől kiemelkedő tereppé vált, mert gyorsan képes értéket felmutatni a látogatók számára, ami mint tudjuk döntő tényező. Sok offline újság, papír alapú kiadvány, népszerű internetes tartalomszolgáltatás azonban nem használ széles körben elterjedt komplex egész megjelenítést, inkább színekkel, egyszerű, sehol nem birtokolt ikonokkal, designal és összhatással próbál a tömegre hatni.
 

Ugyanakkor mégis a használatban.

Kivétel itt is létezik, de tudatosan óvatos használatban, ellenkező esetben - a fent említett módon - az beskatulyázza, ellehetetleníti a működését magát a haladásra, pontos kötetlen információcserére, ismeretátadásra, netán tudásközvetítésre ösztökélő médiumnak, szaklapnak.
Ezek azok, akik ideális esetben rendelkeznek elégséges szellemi, és kultúrát jelentő erőforrással, így nincs szükségük egy napi használatban másként aktuális, kézenfekvő jelentéstartalom, szimbólum égisze alá berendezkedniük, ajánlólevélként politikai vagy másféle berendezkedésüket lobogtatniuk.
 

Különbségek itthon és külföldön.

Jelenleg az állam és az ország jelenti azt a határt, ami élesebb elválasztódást tesz lehetővé. Ez azonban mondhatni adottság, alapjában véve nem a szerzősséget tükrözi, de mégis fontos abban, hogy ne keveredjenek össze a szálak, ha másként tűnik fel itthon, és másként egy külföldi országban a tartalom.
 

A legkézenfekvőbb megoldás a buktatók elkerülése érdekében.

A már említett színek, egyszerűbb formák, és az olyan általános magatartásformák, emberi tulajdonságok ábrázolása, felvázolása, imitálása, meghívása, mint hozzáadott érték, melyekkel mindenhol hasonlóképp hathatunk, az emberi természetre leginkább.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: