Egységben az erő

Ez bármennyire is igaz, a ször és prémtelenség, a felszínre törő értelem és az ezzel támasztódott igény, ami pedig mindezt életben tartja ma magasabb szinteken is, az a kemény szabályozás, és a kereslet kínálat passzusa. A siker pénzben mérhető? Ideális esetben elég csak erre gondolni. A jó és helyes információ érték, mert bővíthető, vagy éppen csak tálalható tartalommal rendelkezik. A nyilvánvaló dolgok még csak az ősrobbanás előtti secundum hírvivői, így az ebben található dolgok tulajdonképp szabad prédát képeznek részben a kialakulni akaró világ számára. Ez egy természeti törvény mindenkinek. Vajon mégis a kérdés, a kézzel fogható világ ezzel hasonlatos?! A keresőmotorok lelke legalább ennyire érdekes. Jelen van, de mégsem véleményt mond, és napi használatban sem válik unalmassá, ha van elég matéria, anyagban, tudásban és ismeretben mért utánpótlás. Ma algoritmusokkal lehet nyelvtani összecsengésekkel individuumot kreálni, lehet mesterséges inteligenciával pótolni az emberi erőforrást, ami idővel röviden csak személyre szabottabb lehet majd. Madách utópiája a jövőben a statisztika fölöslegessé válásában fog majd megnyilvánulni, amikorra az ösztönök alkalmassá válhatnak a tudás mezsgyéjén a legmesszemenőbb kulcsok elérésére is. Addig ahogyan szokás mondani, a Google a barátod... Közérthetőbben, szükség lehet az emberi kéz munkájára, az elszabadulni vágyó elemek megfékezésére, köztes szabályokra, egyensúlyra, és nehezebben elérhető magasságokra, ami feltétlenül nem, illetve csak közvetve profitbarát cselekmény, legalábbis egy ideig, aminek tisztaságát a kiugróan magas ár nem fogja rombadönteni, maximum csak megtépázni, bárhogyan is tekintünk reá. Ez azonban nagyon is eltérhet egy keresőmotor viselkedésétől, mert ha átlagon felüli képességekkel nem, de irdatlan nagy erőforrásokkal azért rendelkezhet. Ebből az következik, hogy a pénz barátja mégsem a google, hanem kurta megfogalmazással élve, az aktualitás, az igény, és még egy sor másik köztes dolog, ami a saját talaján egymástól eltérhet. Az emberi inteligencia ellentétben a mesterségessel másképp nem egy holt szerkezet apostoli mechanizmusa (szociopata), ami csak kritikus pontokon lép közbe, majd idővel térben összegez, hanem a köz befogadására tehető maximális utalás, amit még egy világmegváltó multi is könnyedén elfogadhat.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: