A meggyőzés mesterei, mestersége, s annak fokozatai

A legtöbb ember általában hangoztatja, hogyha a meggyőződéséről van szó. Mindannyian mások vagyunk, tehát eltérő mértékben ragaszkodunk ahhoz, hogy más is tudjon az igazunkról.

Halak a hálóban?! Általában szükségünk van az igazunkra, ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. Váltózó, hogy ki mennyire képes a saját igazságát annyiban magáévá tenni, hogy ne legyen szüksége a másik visszaigazolására, megerősítésére.

A dolgok hamar megváltoznak, ezt mindig érdemes szem előtt tartani. A pillanat töredéke sem kell ahhoz, hogy az élet jobbá, vagy sokkal rosszabbá váljék. Az igazság ebben talán az egyetlen tényeken alapuló önvédelmi mechanizmus. Vagyis közösségben ez lehet csakis az egyetlen véderő. A fontossága mellett ez egy szubjektív fogalom, mert jóllehet bennünket szolgál, mégis a rabjaivá lettünk már abban a pillanatban, mikor elfogadtuk mint eszköz, és elfogadtuk, mint lehetőség. Egyfajta mentsvára és lehetősége annak, hogy az élet ne váljék egy folyton folyvást körbe forgó önbeteljesítő folyamattá, örvénnyé. Ez a lehetőség ugyanakkor a tanulás lehetőségét is rejti magában. Mindig megújulva, mindig megerősödve tanulunk, mert a végletesség a legjobb (legalázatosabb) tanítómester az életben.

Nincs szükség a tökéletességre, ahogy a tisztítótűz sem ekkor nyeri el aktualitását. Egyszerűen a felszínen maradni, ez maga a lehetőség.
Olykor "fázunk", mert lehűlt köröttünk a levegő. Nem tanácsos azonban a kérdést feltevéssé alakítani, és ezzel az eszközzel élve kezdeni keresni a valahol elmaradozott, elveszett igazunkat. Az igazság, mint "jutalom" érkezik meg és távozik, mint egy hangtalanul elsuhanó árny, ha már nincs szükségünk rá.
Nem a lét alapja, s nem is zokszó, ezért akinek egy fikarcnyi is van belőle, az szabad és egészséges.

Megítélni és elítélni csak az igazsággal lehet, a másik igazával, mert a civilizált társadalmak ma nem engedhetik meg maguknak, hogy önkény alapon osszák az ítéleteiket. Ehhez látni és láttatni kell, érveket és ellenérveket támasztani, hogy a mérhetetlen emberanyag, amit az ember maga köré időben és térben, nap mint nap és az év során összehord, ne változzék át egy rohamosan ketyegő időzített bombává, ami képes mindent elpusztítani, lerombolni azt az értéket, értékrendet, ami mint rendezőelv szerepel ebben a körben. Érték az értékkel szemben igényt nem támaszt, arra ott vannak az érvek. Ha azt látjuk, hogy az igazunk kezd egy kinyújtózkodott majommá válni a fa tetején, s nem is lenne több, joggal érezhetjük becsapva magunkat.
Becsapva, de miért. Nem láttuk és nem is észleltük a változást. Akkor meg miért is?! A jog ad erre tehetős alapot bárkinek. A jog, amit tanulás útján szerzett meg, a jog, ami érvényesíti és kötelezi is egyúttal, hogy az igazat mondja, hogy "veszély" esetén azt védelmezze, de vissza soha ne éljen vele.
Nincs minden rendben körülöttünk. Akkora a tömeg, hogy ha ez továbbra is így folytatódik, elfogy az élet összes lehetősége. Ezek kemény szavak, ha nem a legkeményebbek, mert valamelyest az elmúlást és a pusztulást hozzák egymással összhangba.
Nem szolgálni csak védelmezni. Ennek vajmi kevés értelme van, ha nincs meg benne az a fajta értékteremtő közös alfa és ómega tudat, amitől nemcsak állandóvá, de értékteremtővé és értelmessé tehető maga az élet.
   Ez magyarázat arra, hogy miért is kapálódzunk annyira, ha okot kell adnunk az igazunknak, mert szélsőségét tekintve ezzel a látásunk és az igazságunk, jóformán az ítélőképességünk is megkérdőjeleződik, ami sokak számára egy igencsak riasztó történés, ezért nem is kellhet, hogy eleddig kergessük azt azért az egy röpke pillanatért, a belátás pillanatáért cserébe.

Az érdek mindig közbeszól, lévén mást nem nagyon tehet. Vakító a fénye, képes elhomályosítani még a tudatot is annyira, hogy az már magától nem, csakis annak rabjaként lesz képes végigvinni azt a sort, amit annak parancsa rá szabott. Nevezhető ez ragálynak?! Kérdezem, s nem mondom. Ha az egyetlen dolog ami felsejlik eközben, hogy csak legyen minél előbb már vége az egésznek, akkor túlzás nélkül állítható tény, miszerint igen.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: