A létezés lehetősége szándék és szándékosság

A súlyos dolgok megismerésének a folyamatáról megismerhető legfőbb gondolatok. A betű ahogy a szánkra jön, a szavak, ahogy megformálódnak bennünk.

A lélek és annak a tükre. Ezek egymással összetartozó dolgok, egymástól nehezen elválaszthatóak. A feltételrendszert ahogy ennek megteremtjük, és ahogy a fontosabb, ez esetben az életbevágó elválik a kevésbé fontos cselekményétől.
Na de ne ködösítsünk tovább. Az érzékelés tisztasága meg kell, hogy maradjon. Nem a választás, nem az értékek miatt, hanem egyel beljebb, magáért az érzékelésért. Ez fontosabb, jól látszik. A folyamat önmagában már látható. Nem fontosak az értékek, a nemes lélek, meg a többi az életnek szánt jótétemény. A nagy távolságról leadott lövedék pontossága valamiképp azért mégiscsak fontosabb, mint azé, amit közvetlen közelről a célra adtak le. Nem úgy viszont, mint azt a fontosságot a hétköznapokban értjük. Ez a tisztaság jelenlétéért fontos, ez pedig az a bizonyos látható folyamat.
Igen, bizony. Mikor zajlik az élet, mikor együtt él a természet stb.. Ez egy cél. Látható, felfogható cél.
Bárkinek kijár, aki hajlandó az állandó készenlétre és azért, hogy önmaga irányíthassa a dolgait, hogy ezáltal az önmaga, mint fogalom idővel a saját dolga legyen.
Növények a réten, fák az erdőben. Apró hangulati változások, amiktől csak zavartak leszünk. Zavartabbak annál, hogy idejében ne a megálljt parancsoljuk meg a lövedéket kilövő szerkezet működtetőjének.
Idézőjeles ez a gondolat, de ettől kezdve viszont már minden idézőjeles, és kinyílik a tudatunk egy másfajta szavakat ismétlő és kifejezéseket használó valóság felé. Életre kel körülöttünk a világ, és ha nem sértődünk meg rajta, szíves örömest úgy is marad.
A köszönetnyilvánítás nem adomány, hanem hozzáállás valamihez, egyfajta rövid időre tett nyilvánvaló elköteleződés.

Ez az élet bonyolult, a sorait pedig megszolgálni egyértelműen lehetetlen. Két dolog maradt tehát. A lehetetlenség, valamint az ezt megszolgálni akaró "elköteleződés". Ennek, az ilyesfajta, a következésképpen ebből származó figyelemnek a semleges fenntartása. A létezés, a puszta lét maga.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: