A kígyó, aminek mindkét végén fej van

A kígyó borzasztó hosszú állat, hosszabb a legrövidebb öntözőcsőnél is. Előfordul mind az öt világrészben, mezőkön, kövecses-homokos földeken, erdőben és a patikák címtábláin, leginkább azonban mégis a szép női kebleken, sőt a jóbarátok keblén is, ez az utóbbi fajta azonban igen beteges és gyenge, amiért is a jóbarát azt a keblén melengeti.

   - NAGY LAJOS: Képtelen természetrajz
A mitológia számos furcsa állat- és emberszerű lényt ismer, sőt olyanokat is, melyek igazán egyik csoportba sem sorolhatók.
Törvényszerű tehát, hogy mégis megpróbáljuk valahova sorolni mind a furcsa kinézetű, akár több fejjel is rendelkező lényeket, mivel az emberi agynak szüksége van a magyarázatra, mert enélkül hajlamos hülyeségnek tekinteni bizonyos dolgokat. Lehet, hogy előítéletesség, netán a rálátás hiánya, ezt nem tudom.

Alábecsülni a fantázia lehetőségeit és erejét viszont dőreség volna, hisz részben ez adja az élet sava-borsát. A legtöbb nagy ötlet, világmegváltó terv is álmokkal kezdődik. Ezek fejezik ki, és lehetőség szerint juttatják érvényre majd azt a még gyenge lábakon álló elképzelést, ami számokban gondolkodva papíron is alig létezhet.
   A talányosság, a lelemény egyszerű, akadályokon átívelő utat rajzol a megtorpanó elé, néha pedig minden erőt megfeszítve kell bevetni mindent, hogy végre eredmény születhessen. Ez feltételezi persze, hogy már jutottunk is valamire és legalább a dolog vázlata létezik, de ha az nem, akkor legalább látszik az eleje meg a vége.
Az értelem kulcsát néha igen eldugott helyeken kell keresni, először is ott, ahol egyáltalán nem keresnénk.

Talán erről szól a mitológia és néhány dolog ettől válik idővel misztikussá, hisz ha a tudás mindenkié, elérhetővé is kell tenni azt, és valami felelősség tudatában nem csak félig-meddig érthető módon.
A furcsa lények a régi világokban, és a modern világ ugyancsak furcsa, "bevehetetlen" képződményei talán mind ezt a célt szolgálják. Néha megdöbbentően összetett, rejtett átjárókkal telített hidakat képeznek ott, ahol a gyermeki értelem megtorpan, sőt, támogatás nélkül azonnal el is halna.
   Akkor sem lesz múltidő mindez, ha már az összes cipőnk elkopott, és a tudomány, a technológia sem fejlődhet tovább. Valamilyen formában mindig fognak létezni, sőt egy jól működő világnak szerves részét képezik ezek a hidak, mert az információt át kell adni, amihez kell az adó és egy vevő is.
Ami elsőre nem magától értetődő, azzal vagy nem foglalkozunk, otthagyjuk, vagy ha nem megy, leromboljuk.

Lehet, hogy ez csak egy véletlen, de igencsak súlyos következményekkel járhat, ha nem voltunk kellően körültekintőek akár magunkra nézve is, és a részletekbe menően is pontosak. Akié a hatalom... Ugye?!
Azonban semmilyen tudás és információ nem ér annyit, hogy magunkat áldozzuk érte, felteszem, nincs is olyan információ, ami ettől volna hasznos.
Mozgassuk meg a képzeletünket, erőltessük meg a fantáziánkat addig, míg egy teljes kört 360 fokban le nem tudunk írni teljes felelősségünk tudatában magunk körül anélkül, hogy a polcról levertünk volna valamit, avagy nem gátakat, hanem hidakat képeztünk magunkban.
Kerülhetnek rossz helyre ezek a hidak?! Nem igazán, mert akkor el sem tudnánk magyarázni, hogy miről is van szó, tehát az mégis csak egy gát volna. Ekkor viszont érezhetjük megcsalva magunkat, de tort itt sem érdemes ülni a felismerés okán, mert lehet, hogy ez lelkünk, bensőnk eleddig legfőbb megrontója. Egy ingerekkel megfelelően felvértezett "szobában" persze könnyen átlendülünk a nehézségeken, túllépünk a hiányosságokon, lendületében újra elkapva még a fonalat, hogy ne legyen fölös az időveszteség.
E szoba hiányában az erős közös tudat mindenképp segítségünkre lehet, mert a jól működő dolgok várat képeznek az értelem legnagyobb mocsarában. Ebben a kulturáltság, ezen belül a kultúra megjelenési formái, a szerteágazósága fontos szerepet játszik az emberség szempontjából, amitől nemcsak hogy könnyebben elérhetővé, de szélesebb körben elfogadhatóbbá válik mindenfajta magas és komplex ismeretanyag, hátrányaikban nem mérgezve, de leginkább segítve ezzel továbbra is azokat, akik gyengeségekkel küzdenek.

Rovatok:

Kategóriák:

Forrás: