A belső látás territóriuma

A lehető legjobb megoldás a sematikus gondolkodás tettenérése, a kishitű önmarcangolás elhagyása.
Lehet ez ilyen egyszerű, számos módszer nyújt megfelelő alapot és lehetőséget saját magunk leküzdésére, békés alapot a továbblépés minőségi meglépésére.

A hétkönapok gondja baja, a profitorientált létkergetés végtermékei békjóként csüngenek saját belső látásunk szeme előtt nem egyszer észrevétlenül, de ugyanolyan okozó tényező akkor is, ha látni véljük és nyugtáznánk is már azokat. A stressz ebben az értelemben nem jó, márpedig ez a leggyakoribb megjelenési formája manapság. Joga mindenkinek van és köteleségei is.
A váltoatosság azonban gyönyörködtet, ezt a képességet emberi lényként mindenki birtokolja. Érzékeljük a szép, az érdekes dolgokat, néha furcsán, csak a hatodik
érzékünkkel, tudattalanul. Aki nem keresi a rejtett értelmet, csak arra vár, hogy házhoz jöjjenek a legszebb dolgok, nem talál valójában semmit.
A keresés aktív tudatállapot, a valós és valódi létezés mechanizmusának gondos összetevője, hogy ne bánthassak senkit, az egyetlen lehetséges út beleszólni abba, ami piszkálja a képzeletünket.

Az ember összetettsége számos állomás önálló működésén alapszik.
Az érzékelés, a lélek összetettsége, a tiszta tudatállapot mind az ember világából ismert, elvárt feltétel.
Így van ez a szemlélődés, átszellemülés során. A zene kikapcsolja a tudatot, átemel egy új dimenzióba, gyógyít. A vizuális (rajz, szobrászat, építészet, digitális vektoros, 3d és fotómanipuláció) képességek gyakorlása, egy összetett folyamat ábrázolásával képes rövid, egyszerű formába hozni egy bonyolultabb gondolatot a kevésbé nyilvánvaló összeüggéseivel együtt, azaz elvezetni röviden és egyszerűen a cél felé.
Kettőt kiemelve, a társadalom és a történelem összetett kapcsolatrendszert fed fel tárgyi tudással, néhol hamiskás párhuzamokkal, ami könnyen lehet tartósan félrevezető is bárkinek.
Az érzékelésünk azonban dolgozik, ezért tudat alatt észleli és szenvedi mindezt. Ez a világ így működik, mert így egyszerű a számunkra tele hozzánk nem tartozó emlékekkel, tárgyakkal.

Nehéz eldönteni mire van valóban feltétlen szükségünk ebből a világból önmagunkhoz, mik azok a választott utak, amiken szívesen haladunk, de ez kutatómunka és érdeklődés, valamint újfent módszeresség kérdése. A modern korban egyre több módszer válik köznapian széles körben elérhetővé tudatunk formálására, a belső béke tartós megtalálására, ezért ha már az egyiket ismerjük legalább, könnyebbé válhat a továbbiak megismerése is.
A meditáció, a jóga, de bármilyen a nyugati világban átértelmezett és feltámasztott felfogás ugyanazokon az orvoslásból, vallásokból, kultúrából és a fizikából vett tényeken alapulnak, amiből kiindulva a technológia és az első világbeli életszínvonal elérte mai állását.

A jobb és a bal agyfélteke összetett kapcsolata előbb volt ismerhető különböző megfigyelésekből, mint ahogyan maga a tudomány megfejthette volna. Ezen alapszik a mélység és az ismeretlenre vágyó kíváncsi felfedező magatartás hovatartozásának kérdése, a tudás mindinkább helyes irányba történő formálásának képessége is.
Nem meglepő tehát, hogy a köztes tényező, az ember az aki mindezt irányítani szeretné és tudja is.

Kategóriák: